หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ นานาสาระน่ารู้ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (continuous improvement) คืออะไร
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (continuous improvement) คืออะไร
20 ก.ย. 2566
0
นานาสาระน่ารู้

เมื่อพูดถึงกระบวนการ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องตรงข้ามโดยตรงกับการเสร็จสิ้นในหนึ่งครั้ง แต่คือการกระทำอย่างต่อเนื่องของการระบุ วิเคราะห์ และทำให้กระบวนการพัฒนาเพิ่มขึ้น โดยทำให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง องค์กรเกิดความพร้อมอย่างมากในการขับเคลื่อนประสิทธิภาพและพัฒนากระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ

กระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีลักษณะอย่างไร
ในขณะที่องค์กรต่าง ๆ ใช้ขั้นตอนที่แตกต่างกัน การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในที่สุดควรสะท้อนความต้องการที่จำเพาะและเป้าหมายขององค์กร

วงจรชีวิตของกระบวนการของ APQC (American Productivity and Quality Center) เน้น 5 ขั้นตอนสำหรับการจัดการกระบวนการอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง ขั้นตอนเหล่านี้ช่วยสร้างหน้าที่ประจำที่เป็นระบบในการออกแบบ ทบทวน และทำให้ดีขึ้นกระบวนการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การพัฒนาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขั้นตอนทั้ง 5 ได้แก่

1. ระบุและรวบรวม (Identify and Organize) เมื่อองค์กรระบุว่ากระบวนการมีอยู่ หรือควรมีอยู่ และจัดให้สอดคล้องกับกระบวนการมีอยู่อื่น ๆ
2. ออกแบบและทำให้เป็นเอกสาร (Design and Document) ออกแบบและทำให้เป็นเอกสารกระบวนการ รวมถึงกระบวนการทำงานอย่างไร บทบาทที่เกี่ยวข้อง และกฎระเบียบทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
3. ติดตามและควบคุม (Monitor and Control) มองไปที่มาตรการและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวิธีการที่ดำเนินการของกระบวนการ
4. พัฒนาและรวมเข้าด้วยกัน (Improve and Integrate) ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับกระบวนการอื่น ๆ ตลอดเวลา
5. จัดการและสนับสนุน (Manage and Support) เฝ้าดูแล สนับสนุน และบำรุงรักษากระบวนการตลอดเวลา

ที่มา: Madison Lundquist (August 29, 2023). What is Continuous Improvement?. Retrieved September 17, 2023, from https://www.apqc.org/blog/what-continuous-improvement

แชร์หน้านี้: