หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ การจัดการความรู้ (KM) Content Management Process คืออะไร
Content Management Process คืออะไร
9 ส.ค. 2564
0
การจัดการความรู้ (KM)

Content Management Process ที่ดีจะไม่ประสบผลสำเร็จในระยะยาว โดยปราศจากการจัดให้อยู่ในแนวเดียวกับและรวมเข้าในกระบวนการทางธุรกิจ และการควบคุมซึ่งทำให้เกิดความรับผิดชอบและการเกาะติดกับกระบวนการและนโยบาย

Content Management มีหลายชั้นซึ่งบ่อยๆ ไม่ชัดเจนโดยคำสัญญาของเทคโนโลยีและการทำให้เป็นอัตโนมัติที่ดี ผู้ขายถูกต้องการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการจัดการของ content management processes และกลุ่มของแหล่งทรัพยากรที่อุทิศถูกต้องการเพื่อสนับสนุนการจับและการเข้าถึงเนื้อหา สิ่งเหล่านี้อาจถูกต้องการเพื่อขับเคลื่อนและหรือทำให้เกิดการประยุกต์ใช้ที่ประสบผลสำเร็จ แต่เมื่อมองไปทั่วการประยุกต์ใช้การจัดการเนื้อหาที่ประสบผลสำเร็จซึ่งคงอยู่และปรับปรุงเมื่อเวลาผ่านไป มีหนึ่งสิ่งปกติ คือ พื้นฐานการจัดการกระบวนการที่แข็งแรง

วิธีเริ่ม Content Management
1. คำจำกัดความที่ดีของเนื้อหา คืออะไรและไม่คืออะไร
2. กรณีธุรกิจซึ่งสามารถชี้ว่าแสดงผลกระทบต่อผลลัพธ์ของธุรกิจ
3. วิธีการและแผน
4. ผู้นำธุรกิจยินดีจะให้เวลาและแหล่งทรัพยากรเพื่อการทดสอบเริ่มต้น
5. ความคิดกระบวนการดังนั้น content management ถูกฝังในขั้นตอนการทำงานเพื่อกลายเป็นมาตรฐาน

ที่มา: Cindy Hubert (April 19, 2021). What is a Content Management Process?. Retrieved August 6, 2021, from https://www.apqc.org/blog/what-content-management-process

แชร์หน้านี้: