หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ เอกสารเผยแพร่ คอมพิวเตอร์กับภาษาไทย : การพัฒนามาตรฐานเบื้องต้นสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย
คอมพิวเตอร์กับภาษาไทย : การพัฒนามาตรฐานเบื้องต้นสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย
10 ต.ค. 2564
0
เอกสารเผยแพร่

คอมพิวเตอร์กับภาษาไทย : การพัฒนามาตรฐานเบื้องต้นสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย

โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล และ คณะทำงานร่างข้อกำหนดร่วมเพื่อการเขียนโปรแกรมซึ่งแสดงผลเป็นภาษาไทย

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย 3 ภาค คือ ภาคบทความ ภาคข้อเสนอร่างมาตรฐาน วทท.2.0 และ ในส่วนบทความ ภาคมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้านคอมพิวเตอร์ที่ประกาศใช้แล้ว ผู้เขียนได้กล่าวถึงวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์กับภาษาไทย ทั้งใน เทคโนโลยีและในภาพรวม จากมุมมอง วิทยาศาสตร์และศิลปะ จากนั้นได้รายงานสถานภาพปัจจุบันของการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับภาษาไทย พร้อมกับแสดงจุดยืนของงานวิจัยและพัฒนาชิ้นนี้ว่า เกี่ยวข้องกับการพัฒนามาตรฐานชอฟต์แวร์และรหัสภาษาไทย ซึ่งดำเนินการโดย คณะทำงานร่างข้อกำหนดร่วม เพื่อการเขียนโปรแกรมซึ่งแสดงผลเป็นภาษไทย หรือ Thai API Consortium (TAPIC) ในช่วงเวลา ตุลาคม 2533 ถึง กันยายน 2534 โดยมีชื่อย่อว่า วทท.2.0 ร่างมาตรฐานที่เสนอในภาคที่ 2 เป็นร่างมาตรฐานเบื้องต้น 3 ตอน ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ วิชาการของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในภาคที่ 3 เป็นการนำเอกสาร มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ฉบับมาเผยแพร่เพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

ดาวน์โหลดเอกสาร

  เปิดอ่านออนไลน์ (e-Book Filp)

รู้หรือไม่ … เรามีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ภาษาไทยได้มา 54 ปีแล้ว

ย้อนกลับไปใน พ.ศ. 2510 เครื่องคอมพิวเตอร์ระดับเมนเฟรมของ IBM สามารถอ่านบัตรเจาะรูรหัสภาษาไทย (EBCDIC Code) และพิมพ์รายงานไทย – อังกฤษได้ นับตั้งแต่นั้นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ภาษาไทยยี่ห้ออื่น ๆ ก็ทยอยเกิดขึ้นเรื่อยมา

อย่างไรก็ตาม ในยุคที่อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์เฟื่องฟู ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์จะสนับสนุนระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชันในเวอร์ชันท้องถิ่นของตนเสมอ ซึ่งในขณะนั้น (พ.ศ. 2527) มีรหัสภาษาไทย (Character Codes for Computers) ในคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันกว่า 20 รูปแบบ ทำให้เกิดความปัญหาในการพัฒนาซอฟต์แวร์

เนคเทค สวทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงจัดโครงการวิจัยด้านซอฟต์แวร์ ร่วมกับเอกชน และนักวิชาการด้านภาษา ผ่านการประชุมของกลุ่ม ที่เรียกว่า Thai API Consortium (TAPIC) โดยมีผลพลอยได้เป็นข้อกำหนดสำหรับอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ไทยใน พ.ศ. 2529 – 2534 หลายฉบับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง“มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รหัสสำหรับอักขระไทยที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ (มอก.620-2529)” ซึ่งเป็นมาตรฐานภาษาไทยในคอมพิวเตอร์ฉบับแรกของไทย

รวมถึง “วทท 2.0” ที่เกิดขึ้นเพื่อยุติปัญหาการพัฒนาระบบภาษาไทย ของแต่ละค่ายผู้พัฒนาซึ่งแตกต่างกันและไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้โดยตรง ผ่านการสร้างมาตรฐานวิธีใช้ API ที่ใช้ข้อกำหนดเดียวกัน ทำให้ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ต่างๆ สามารถทำงานกับซอฟต์แวร์ประยุกต์ตัวเดียวกันได้ โดยมีการรับเข้า การประมวลผล และการแสดงผลภาษาไทยที่ตรงกัน วทท 2.0 ถูกนำไปใช้พัฒนาระบบภาษาไทยของ MS-DOS, Windows ของบริษัทผู้ผลิต ทำให้ระบบ MS-DOS version 6.0 และ Windows 3.0 เป็นต้นมา มีคุณสมบัติตรงกับ วทท.2.0 ซึ่งในขณะนั้นเป็นเพียงร่างมาตรฐานสำหรับประเทศไทยเท่านั้น

ปัจจุบัน วทท. 2.0 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ประกาศเป็น มอก.1546-2541 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2542 และเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี วทท 2.0 (10 ตุลาคม) เนคเทคชวนติดตามเรื่องราวของ “วทท 2.0” จุดเริ่มต้นรวมรหัสภาษาไทย ในมาตรฐานเดียว ผ่านหนังสือ“คอมพิวเตอร์กับภาษาไทย : การพัฒนามาตรฐานเบื้องต้น สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย

https://www.facebook.com/NECTEC/posts/6214985078542845

แชร์หน้านี้: