หน้าแรก คลังความรู้ Carbon Capture & Storage
Carbon Capture & Storage
21 ต.ค. 2552
0
สารสนเทศวิเคราะห์

เอกสารสิทธิบัตรเรื่อง Carbon Capture Storage, CCS จากฐานข้อมูล Delphion จำนวน 2183 เรื่อง ตัวอย่างเช่น WO08131132A1 – Capture of Carbon Dioxide (CO2) from Air โดยบริษัท Global Research Technologies LLC ยื่นขอจดสิทธิบัตรเมื่อ 2008-04-17 ประกาศเมื่อ 2008-10-30 เมื่อทำการวิเคราะห์พบ บริษัทผู้นำที่ยื่นขอจด 10 อันดับแรกมาจากประเทศญี่ปุ่นทั้งหมด เช่น Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. จัดอยู่ในหมวดหมู่ B01D- performing Operations : Transporting Physical  มากที่สุด ช่วงระยะเวลาของการประกาสคำโฆษณาเรื่องเทคโนโลยี CCS นี้ มีเพิ่มขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี 1999-2008 ในปี 2008 มีจำนวน 151 เรื่อง ส่วนเอกสารงานวิจัยตี พิมพ์ สืบค้นจากฐาน Scopus พบ 586 เรื่อง ประเทศผู้นำเป็นแถบตะวันตกทั้งหมด คือ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา ฝรั่งเศส หน่วยงานผู้นำได้แก่ Carnegie Mellon University, Pittsburgh, United States พบมี 13 บทความ แสดง Profile Top 10 ประเทศผู้นำ แสดงแผนที่ความสัมพันธ์ คำสำคัญ ตารางแสดงความสัมพันธ์หน่วยงานวิจัย ผู้นำ 10 ลำดับแรก x คำสำคัญ

คำสำคัญ
ดักจับ / ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ / สภาวะโลกร้อน / แผนที่ / สิทธิบัตร

รายงานสารสนเทศเชิงวิเคราะห์  แผนที่ความรู้ (สิทธิบัตร งานวิจัย)
เทคโนโลยี Carbon Capture & Storage, CCS

Patent Map / Knowledge map
Carbon Capture & Storage Technology

สารสนเทศเชิงวิเคราะห์  ฉบับที่
2 /2552 – 28 พฤศจิกายน 2551

เรียบเรียงโดย
รังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่
ศูนย์บริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี STKS
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม

PDF Download

21 ต.ค. 2552
0
แชร์หน้านี้: