หน้าแรก คลังความรู้ แผนที่ความรู้ พลังงานชีวภาพฯ
แผนที่ความรู้ พลังงานชีวภาพฯ
21 ต.ค. 2552
0
สารสนเทศวิเคราะห์
สารสนเทศวิเคราะห์

ศวท./ STKS วิเคราะห์บทความวิจัยและสิทธิบัตร พลังงานทดแทนเรื่อง ไบโอดีเซล และ ก๊าซชีวภาพ (ไบโอก๊าซ) จากฐานข้อมูลวิชาการ ISI:WOS และ Delphion ผลการวิเคราะห์ พบหน่วยงานวิจัย สหรัฐอเมริกา (USDA ARS / Penn State Univ. / Univ. Idaho) เป็นผู้นำตามด้วย หน่วยงาน Indian Inst. Technol. และ Tsing Hua Univ.บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด 131 ครั้ง คือ บทความจาก Univ. Dusseldort ประเทศเยอรมนี สิทธิบัตรไบโอดีเซล พบ บริษัท BDI Anlagenbau Gesellschaft MBH ถือครองสิทธิบัตรสูงสุด 3 เรื่อง ก๊าซชีวภาพ บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด 102 ครั้ง มาจาก Hong Kong Univ. ประเทศผู้นำการวิจัย คือ อินเดีย สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ส่วนสิทธิบัตร พบ บริษัท Schmack Biogas AG ได้รับการคุ้มครองสูงสุด 11 เรื่อง

คำสำคัญ
ไบไอดีเซล / ก๊าซชีวภาพ / Biodiesel / Biogas / บทความวิจัย / สิทธิบัตร / วิเคราะห์ / แผนที่

รายงานสารสนเทศเชิงวิเคราะห์  แผนที่ความรู้ (สิทธิบัตร งานวิจัย)
พลังงานชีวภาพ ไบไอดีเซล/ไบโอก๊าซ

Patent Map / Knowledge map
Biodiesel / Biogas

สารสนเทศเชิงวิเคราะห์  ฉบับที่
6/2551 – กุมภาพันธ์  2551

เรียบเรียงโดย
รังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่
ศูนย์บริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี STKS
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม

PDF Download

21 ต.ค. 2552
0
แชร์หน้านี้: