หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ การจัดการความรู้ (KM) อุปสรรคที่สำคัญที่สุดต่อการจัดการความรู้
อุปสรรคที่สำคัญที่สุดต่อการจัดการความรู้
15 มิ.ย. 2564
0
การจัดการความรู้ (KM)

หลายหน่วยงานกำลังดำเนินการจัดการความรู้ แต่ยังไม่ประสบผลสำเร็จ ข้างล่างแสดงอุปสรรคที่สำคัญต่อการจัดการความรู้ และวิธีเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้น ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานประสบผลสำเร็จในการจัดการความรู้ในที่สุด

1. ความตระหนัก
ไม่สามารถทำการจัดการความรู้ได้ถ้าไม่รู้ว่าการจัดการความรู้คืออะไร

วิธีการเอาชนะอุปสรรคความตระหนัก
– สร้างแบรนด์การจัดการความรู้
– ใช้กลยุทธ์หลายช่องทาง บางคนไม่เคยอ่าน email จำเป็นต้องทำให้พนักงานสนใจเป็นประจำผ่านหลายช่องทางเพื่อให้แน่ใจว่าความคิดเห็นกระจายทั่วทั้งองค์กร
– ปรับข้อความให้เหมาะสม
– สร้างบรรยากาศสนุกสนาน เหตุการณ์สด การแข่งขัน และวิดีโอที่สนุกสนานสามารถส่งเสริมการจัดการความรู้
– ใช้ผู้บริหารและผู้จัดการ ทำให้ผู้บริหารและผู้จัดการเชื่อว่าการจัดการความรู้สำคัญ และทำให้ง่ายในการเป็นแบบอย่างและสนับสนุนการมีส่วนร่วม

2. เวลา
เวลาเป็นอุปสรรคเมื่อพนักงานคิดว่ามีงานมากเกินไปที่จะทำการจัดการความรู้ บางครั้งเกิดจากปัญหาในโปรแกรมการจัดการความรู้เอง เช่น การจัดการความรู้อาจทำให้ต้องนั่งในการประชุมเป็นเวลานาน หรือเครื่องมือการจัดการความรู้อาจใช้เวลาเพื่อเรียนรู้และใช้ อุปสรรคเวลายังเกิดขึ้นเมื่อพนักงานมีภาระหนักกับงานอื่น ๆ หรือเห็นการจัดการความรู้เป็นงานที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งไม่มีประโยชน์

วิธีการเอาชนะอุปสรรคเวลา
– ทำให้การจัดการความรู้รวดเร็วและง่ายเท่าที่จะเป็นไปได้
– ทำให้การจัดการความรู้เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบ
– ทำให้การฝึกอบรมการจัดการความรู้ง่ายและตามความต้องการ
– มองหาอุปสรรคทางโครงสร้างเพื่อใช้เวลากับการจัดการความรู้
– สร้างแรงจูงใจที่ชัดเจน จะให้เวลากับการจัดการความรู้ถ้าคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้บริหารและผู้จัดการ และถ้าคิดว่าจะช่วยการทำงานและอาชีพ

3. วัฒนธรรม
วิธีการเอาชนะอุปสรรควัฒนธรรม
– ทำให้ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู้ ผู้บริหารมีอิทธิพลอย่างมากต่อวัฒนธรรม
– ชี้แนะผู้จัดการให้เป็นผู้สนับสนุน
– ร่วมมือกับ HR ในการฝึกอบรม
– ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยอุปสรรคทางภาษา
– ให้การศึกษากับพนักงานเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม
– ให้รางวัลและเห็นคุณค่าผู้มีส่วนร่วมในการจัดการความรู้

ที่มา: Lauren Trees (May 21, 2021). What Are the Biggest Barriers to Knowledge Management?. Retrieved June 14, 2021, from https://www.apqc.org/blog/what-are-biggest-barriers-knowledge-management

แชร์หน้านี้: