หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ คลัง VDO โครงการ Big Rock : Fabrication Lab
โครงการ Big Rock : Fabrication Lab
25 ม.ค. 2564
0
คลัง VDO

โครงการ Big Rock

สวทช. ได้ดำเนินโครงการจากการสนับสนุนเงินงบประมาณจากรัฐบาล ภายใต้โครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อสังคมอย่างกว้างขวาง หรือ Big Rock Project ก่อให้เกิดการจัดตั้ง FabLab ในโรงเรียนมัธยมศึกษาและวิทยาลัยเทคนิค พร้อมทั้งให้การสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ และวิศวกรผู้เชี่ยวชาญประจำ FabLab

25 ม.ค. 2564
0
แชร์หน้านี้: