หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ การจัดการความรู้ (KM) 3 สิ่งที่จะทำให้การจัดการการเปลี่ยนแปลง (change management) ดีขึ้น
3 สิ่งที่จะทำให้การจัดการการเปลี่ยนแปลง (change management) ดีขึ้น
22 ส.ค. 2564
0
การจัดการความรู้ (KM)

1. เริ่มด้วยกลยุทธ์ที่ชัดเจนเพื่อชี้แนะการเปลี่ยนแปลง
องค์กรจำนวนมากจ้างหรือฝึกหัดผู้จัดการการเปลี่ยนแปลงโดยปราศจากการให้กลยุทธ์ที่ชัดเจนเพื่อทำงาน ตัวอย่างเช่น จากงานวิจัยของ APQC (American Productivity and Quality Center) มีเพียง 40 เปอร์เซ็นต์ของโปรแกรม KM (knowledge management, การจัดการความรู้) มีกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง เป็นเรื่องยากสำหรับ change agent ที่จะทำให้คนตระหนักรู้และกระตือรือร้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงถ้าองค์กรไม่ร่าง vision และแผนกลยุทธ์

2. โต้ตอบหรือยึดติดกับแผน
หลายองค์กรเน้นการวัดทางเทคนิคเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญและกิจกรรม โดยไม่มองที่ความคิดเห็นของพนักงานและการนำพฤติกรรมมาใช้ ยังไม่สร้างความยืดหยุ่นในแผนการเปลี่ยนแปลง ถึงแม้แบบจำลองการเปลี่ยนแปลงที่ได้มาตรฐานมีประโยชน์มาก การเชื่อถือมากเกินไปสามารถทำให้ผู้จัดการการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้ายอย่างไม่มีเหตุผลจากขั้นถึงขั้น แทนที่ประเมินสภาพแวดล้อมและการแสดง

ตามความเป็นจริง การจัดการการเปลี่ยนแปลงได้รับประโยชน์จากวิธีที่ว่องไวและลื่นไหลมากกว่า คนมีตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันขึ้นกับบุคลิกภาพ, บทบาท และรูปแบบการเรียนรู้ และไม่พร้อมเสมอที่จะเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นแผนการที่ไม่ถูกระบุก่อน

การจัดการการเปลี่ยนแปลงซึ่งรวมการสื่อสารสองทางแบบส่วนตัวและการชี้แนะมีแนวโน้มที่จะมีประสิทธิภาพมากกว่าในระยะยาว ความรับผิดชอบเหล่านั้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงต้องรู้วิธีแปลผลปฏิกิริยาเกี่ยวกับอารมณ์ของพนักงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงและการต่อต้านปัญหาที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ เมื่อคิดเกี่ยวกับการสร้างทักษะการจัดการการเปลี่ยนแปลงกับทีม เป็นสิ่งสำคัญที่จะรวมการชี้แนะและความฉลาดทางอารมณ์เพื่อกระตุ้นคนและทำงานผ่านความท้าทาย

3. ไม่ใช่วิธีที่เริ่ม แต่วิธีที่ทำสำเร็จ
การสื่อสารและการฝึกหัดล่วงหน้าเป็นสิ่งสำคัญ แต่ไม่ได้เป็นเพียงองค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลง ถ้าต้องการการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าต้องการการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของพนักงาน ต่อมาต้องให้รางวัลแก่พนักงานสำหรับทำให้การเปลี่ยนแปลงเป็นรูปเป็นร่างในขณะสร้างการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นภายในวัฒนธรรมองค์กร

องค์กรชั้นนำไม่เพียงฝึกหัดพนักงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง สอนหลักการจัดการการเปลี่ยนแปลงดังนั้นทำให้ดีกว่าในการเคลื่อนผ่านระยะต่าง ๆ ของการเปลี่ยนแปลง องค์กรเหล่านี้ยังส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงโดยรับรู้อย่างสาธารณะตัวอย่างที่ดีและรวมพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงในการประเมินการปฏิบัติพนักงานและการตัดสินใจส่งเสริม

ที่มา: Lauren Trees (August 26, 2019). Strategy and Flexibility Will Make Your KM Team Better at Change Management. Retrieved August 18, 2021, from https://www.apqc.org/blog/strategy-and-flexibility-will-make-your-km-team-better-change-management

 

แชร์หน้านี้: