หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ การจัดการความรู้ (KM) เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้น
เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้น
19 ส.ค. 2564
0
การจัดการความรู้ (KM)

อะไรที่เก่งอยู่แล้ว
จากงานวิจัยของ APQC (American Productivity and Quality Center) ความสามารถอันดับต้น ๆ ซึ่งเชี่ยวชาญกระบวนการ ได้แก่ การผสมกันของทักษะ deep work, ทางสังคม และทางเทคนิค จำเป็นสำหรับงานเกี่ยวกับกระบวนการ
1. Critical thinking
การวิเคราะห์วัตถุประสงค์และการประเมินประเด็นเพื่อสร้างการตัดสินใจ เป็นความสามารถที่จะประเมินปัญหาและวิเคราะห์อย่างถูกต้องเพื่อให้ได้รากของสาเหตุและคิดผ่านการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด
2. Process management
เป็นวิธีการการจัดการซึ่งควบคุมขั้นตอนการทำงานในองค์กร
3. Communications
การขนส่งรายละเอียดที่เป็นงานเขียนและที่ใช้การพูดไปยังผู้ถือผลประโยชน์ร่วม
4. Facilitation
จัดการ workshops และสนับสนุนคนภายในงานกระบวนการจัดการธุรกิจ
5. Project management
ชุดของกิจกรรมที่ทำงานไปด้วยกัน ด้วยการเริ่มต้นและการสิ้นสุดที่ถูกระบุ เพื่อตอบสนองความต้องการวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือความต้องการที่ถูกจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

พูดเป็นอีกอย่างหนึ่ง เก่งมากในทักษะการจัดการกระบวนการแบบดั้งเดิม ได้แก่ การแก้ปัญหา, การทำงานกับผู้ถือผลประโยชน์ร่วม และประเด็นทางเทคนิคของการจัดการและแนะนำกระบวนการหรือการปรับปรุงโครงการให้ดีขึ้น

อะไรต้องการที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น

การศึกษาเดียวกันแสดงว่า กระบวนการทั้งหมดซึ่งคนต้องการขยายเครื่องมือเพื่อในที่สุดปรับปรุงความกว้างและการใช้ประโยชน์ของการแก้ปัญหา
1. Human-centric design
เทคนิคเหมือน design thinking และ ethnography ซึ่งถูกสร้างบนแนวคิดว่า คนออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการและไม่รู้ลูกค้าต้องการอะไร ดังนั้นองค์กรสามารถใช้วิธีออกแบบแบบเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น เช่น การสังเกต, การสัมภาษณ์ และชี้แนะแนวคิดเพื่อเชื่อมโยงความต้องการที่ไม่รู้หรือจับต้องไม่ได้กับความสามารถขององค์กรและจัดให้มีคุณค่าลูกค้าที่เหมาะสม
2. Innovation
ความสามารถสำหรับนวัตกรรม คือ ความสามารถที่จะรับรู้และจัดการปัญหาอย่างรวดเร็วความต้องการและโอกาสที่เกิดขึ้น แต่ละคนที่มีความสามารถนี้ยังมีความว่องไวที่จะเรียนรู้และประยุกต์ใช้วิธีการใหม่ เช่น design thinking, systems thinking และ adaptive leadership
3. Technology fluency
การเข้าใจเทคโนโลยีเกิดใหม่ (ตัวอย่างเช่น automation และ AI) เข้าใจลักษณะและการประยุกต์ใช้ของเทคโนโลยีรวมถึงข้อจำกัด
4. Data management
เป็นคำกว้าง ๆ สำหรับการจัดการของวงจรชีวิตข้อมูลทั้งหมดในองค์กร เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะต้องแน่ใจว่าสามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และเพื่อสนับสนุนหลายเทคโนโลยีใหม่ เช่น automation และ machine learning หรือ AI
5. Statistical analysis
เป็นการศึกษา วิทยาศาสตร์ของการรวบรวม, จัดตั้ง, สำรวจ, แปลผล และนำเสนอข้อมูลและรูปแบบและแนวโน้มที่เปิดเผย การวิเคราะห์ทางสถิติช่วยให้ไม่เพียงสนับสนุนการตัดสินใจอย่างถูกต้องในการทำงาน แต่ยังระบุโอกาสสำหรับการปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมั่นใจ

ที่มา: Holly Lyke-Ho-Gland (June 29, 2020). Best Tools for Process Improvement . Retrieved August 18, 2021, from https://www.apqc.org/blog/best-tools-process-improvement

แชร์หน้านี้: