หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ BCG ยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564 – 2570
ยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564 – 2570
11 ก.พ. 2564
0
BCG
เอกสารเผยแพร่

ยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564 – 2570
โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เอกสารดังกล่าวเป็นแนวทางการดำเนินงาน พร้อมนำเสนอตัวอย่างโครงการที่มีความสำคัญสูง (Big rock projects) เพื่อรองรับการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับระยะสิ้นสุดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 จึงมีการปรับระยะเวลาสิ้นสุดแผนฯ เป็นปี 2570

 

เว็บไซต์ BCG : https://www.bcg.in.th/

 

 

 

11 ก.พ. 2564
0
แชร์หน้านี้: