หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ นานาสาระน่ารู้ Altmetric : หน่วยวัดคุณภาพงานวิจัยจากสื่อสังคมออนไลน์
Altmetric : หน่วยวัดคุณภาพงานวิจัยจากสื่อสังคมออนไลน์
26 ก.ค. 2560
0
นานาสาระน่ารู้

วงการนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก มีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ทำการสื่อสารทางวิชาการ (Scholarly Communication) ในแนวคิดใช้เป็นหน่วยวัดเพื่อประเมินผลงานวิจัยทางเลือก (Alternatire Metrics) ที่เรียกเป็นคำย่อว่า (Altmetrics)

Altmetrics คือ หน่วยวัดชุดใหม่ ได้แก่ จำนวนการได้รับ การ Feedback จากผู้อ่านด้วยวิธีการต่างๆ คือ Article views / No. of download / Tweet / Blog post / Likes / Shares / Discussed / New media / Saved / Cited

หน่วยวัดคุณภาพงานวิจัย แบบดั้งเดิม (Traditional Metrics) หรือ หน่วยวัด รุ่นที่ 1 ได้แก่ ค่า Impact Factor, Citations , H-index เปรียบเทียบได้กับ การมองเห็นในรูปภูเขาน้ำแข็ง ส่วน Altmetrics นั้นเปรียบได้กับภาพที่อยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็ง มี Infographic แสดงภาพรวมของ Altmetrics ดังภาพนี้

 

26 ก.ค. 2560
0
แชร์หน้านี้: