หน้าแรก คลังความรู้ เติบแกร่ง แทงยอด: สท. คือใคร ตัวอย่างผลงานปี 2560
เติบแกร่ง แทงยอด: สท. คือใคร ตัวอย่างผลงานปี 2560
5 เม.ย. 2563
0
เอกสารเผยแพร่

เติบแกร่ง แทงยอด สท.

หนังสือ “เติบแกร่ง แทงยอด: สท. คือใคร ตัวอย่างผลงานปี 2560” นำเสนอผลงานส่วนหนึ่งจากการทำงานของ สท. ที่ได้นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรให้พร้อมที่จะเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

ดาวน์โหลดหนังสือ

5 เม.ย. 2563
0
แชร์หน้านี้: