หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ เอกสารเผยแพร่ 81 แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
81 แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10 เม.ย. 2552
0
เอกสารเผยแพร่

หนังสือ 81 แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2550 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะอนุกรรมการสร้างความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำโครงการหนังสือ “81 แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและเพื่อเผยแพร่แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีสู่ประชาชน หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ

81 แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

10 เม.ย. 2552
0
แชร์หน้านี้: