หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ 30 ปี สวทช. VDO 30 ปี สวทช. Dr. Nuki Agya Utama : Executive Director, ASEAN Center for Energy (ACE)
Dr. Nuki Agya Utama : Executive Director, ASEAN Center for Energy (ACE)
4 พ.ค. 2564
0
VDO 30 ปี สวทช.

Dr. Nuki Agya Utama

Executive Director, ASEAN Center for Energy (ACE)

ขอแสดงความยินดีกับ สวทช. ในความร่วมมือโดย ACE และ สวทช. ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจเป็นเวลา 5 ปี เพื่อร่วมกันศึกษา วิจัย และการพัฒนาชุมชน เพื่อส่งเสริมการวิจัยในเชิงวิชาการและการสร้างเสริมศักยภาพ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่การทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคต

4 พ.ค. 2564
0
แชร์หน้านี้: