หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ เอกสารเผยแพร่ โครงการ การขยายผลการใช้ประโยชน์หน้ากากอนามัย Safie Plus เพื่อบุคลากรทางการแพทย์
โครงการ การขยายผลการใช้ประโยชน์หน้ากากอนามัย Safie Plus เพื่อบุคลากรทางการแพทย์
29 ต.ค. 2563
0
เอกสารเผยแพร่

Download เอกสาร
– แบบฟอร์มการบริจาคเงิน
– รายละเอียดโครงการหน้ากากอนามัย Safie Plus
– พรฎ.ลดหย่อนภาษีเงินบริจาคเข้ากองทุน

สวทช. ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน “กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เพื่อโครงการ

การขยายผลการใช้ประโยชน์ หน้ากากอนามัย Safie Plus เพื่อบุคลากรทางการแพทย์

โดยใบเสร็จการบริจาค ลดหย่อนภาษีได้

หน้ากากอนามัย Safie Plus

ผลงานวิจัยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สวทช.

เทคโนโลยี
– แผ่นชั้นกรองที่เคลือบคอมพอสิทของไฮดรอกซีอาปาไทต์ (HA) และไททาเนียมไซด์ (Ti) สามารถป้องกันฝุ่นที่มีอนุภาคขนาดเล็ก เช่น PM2.5 และป้องกันสารพิษ เช่น คาร์บอนมอนออกไซด์ สามารถฆ่าเชื้อโรค ย่อยสลายสารหรือกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ (ไวรัสแบคทีเรีย) เมื่ออยู่ภายใต้แสง UV

มาตรฐานการรับรอง
– ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการกรอง PM2.5 ระดับ 99% โดย TUV SUD สิงค์โปร์
– ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อไวรัส H1N1 (Influenza A Virus) โดย ม.มหิดล
– ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการกรองไวรัส (Viral filtration efficiency: VFE) ระดับ 99% โดย Nelson Laboratory สหรัฐอเมริกา

ร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์
ชื่อบัญชี “เงินบริจาคกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 080-0-13324-1
หรือเช็คสั่งจ่าย
“เงินบริจาคกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
กรุณาส่งหลักฐานการบริจาคเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินฉบับจริงทาง
email: sararee.cha@nstda.or.th

สอบถามเพิ่มเติม: คุณสรารี ชาญอุไร
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED)
โทร. 02 564 7000 ต่อ 71818, 086 789 8223
email: sararee.cha@nstda.or.th

29 ต.ค. 2563
0
แชร์หน้านี้: