หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ เอกสารเผยแพร่ แนวทางปฏิบัติกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้และจุดรวมพลอาคารต่างๆ ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
แนวทางปฏิบัติกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้และจุดรวมพลอาคารต่างๆ ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
29 ต.ค. 2563
0
เอกสารเผยแพร่

1. เมื่อได้ยินเสียงกระดิ่ง หรือสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้ตั้งสติ และหยุดกิจกรรมทันที
2. ใช้ทางหนีไฟ หรือบันไดหนีไฟที่ใกล้ที่สุด เพื่อออกนอกอาคาร
3. ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด
4. ไปที่จุดรวมพลของอาคารนั้นๆ
5. ตรวจสอบเพื่อร่วมงาน หรือกลุ่มบุคคลอื่นๆ ที่กำกับดูแล และแจ้งให้ทีมสื่อสารประสานงานทราบ
6. ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้จัดการเหตุการณ์ หรือผู้อำนวยการระงับอัคคีภัย

จุดรวมพลตามหมายเลขอาคาร ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

29 ต.ค. 2563
0
แชร์หน้านี้: