หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ BCG เมล็ดพันธุ์ที่งดงาม: จุฬารัตน์ อยู่เย็น (โครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่)
เมล็ดพันธุ์ที่งดงาม: จุฬารัตน์ อยู่เย็น (โครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่)
25 มี.ค. 2564
0
BCG
คลัง VDO

โครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่  เป็นความร่วมมือของ สวทช. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ และบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ที่มุ่งเน้นบ่มเพาะคนรุ่นใหม่สู่การเป็น “ผู้ประกอบการเมล็ดพันธุ์” ที่จะสร้างเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์สู่ชุมชน

แชร์หน้านี้: