หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ นานาสาระน่ารู้ สถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 อัพเดทรายวันโดยกรมควบคุมโรค
สถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 อัพเดทรายวันโดยกรมควบคุมโรค
11 ส.ค. 2564
0
นานาสาระน่ารู้

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 อัพเดทรายวันโดยกรมควบคุมโรค

ในช่วงที่การแพร่ระบาดของ COVID-19 กำลังระบาดในประเทศไทย การหาแหล่งข้อมูลที่มีข้อมูลครบทั้ง สถิติของผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวนผู้เสียชีวิต จำนวนการตรวจเชิงรุก จำนวนการติดเชื้อเข้าข่ายโดยใช้ Antigen Test Kit รวมทั้งการได้รับวัคซีน และจำนวนการรักษาหาย รวมถึงอยู่ระหว่างการรักษาที่บอกรายละเอียดว่า กำลังรักษาค่าปัจจุบันเท่าไร อยู่ในรพ.ค่าปัจจุบันเท่าไร และรพ.สนามค่าปัจจุบันเท่าไร วันนี้ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(STKS) ขอแนะนำรายงานในรูปแบบ Interactive Dashboard แสดงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ภายในประเทศ โดยแสดงข้อมูลอยู่ที่ เว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/covid19-dashboard/ ดำเนินการโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูลอัพเดทเวลาประมาณ 8:00 ของทุกวัน

ddc

หมายเหตุ

อัตราผู้เสียชีวิต : คำนวณจาก ผู้เสียชีวิตสะสมทั้งหมด หารด้วย จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด
จากต่างประเทศ : คนไทย/ชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ + ลักลอบข้ามแดน
การตรวจเชิงรุก : การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก + เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง + สำรวจกลุ่มเสี่ยง
ผู้ติดเชื้อ Walk-in : ผู้ติดเชื้อในประเทศ ที่ไม่ได้เป็นการค้นหาเชิงรุก และไม่ได้อยู่ในเรือนจำ
การได้รับวัคซีน 2 เข็ม : ผู้ที่ได้วัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม (รวมถึง Booster Dose ด้วย)
** ติดเชื้อเข้าข่าย (ATK) : ไม่นับยอดรวมกับยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
ยอดผู้ป่วยกำลังรักษา : ยอดผู้ป่วย ใน รพ. ทั้งหมด + ยอดผู้ป่วยใน รพ. สนาม + Home Isolation และ Community Isolation

แหล่งข้อมูลจาก https://ddc.moph.go.th

แชร์หน้านี้: