หน้าแรก คลังความรู้ ฐานข้อมูลติดตามการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลก
ฐานข้อมูลติดตามการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลก
30 ก.ย. 2564
0
นานาสาระน่ารู้

Bloomberg Vaccine Tracker เป็นฐานข้อมูลติดตามการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลก ขนาดใหญ่ที่สุด รายงานสถานการณ์การฉีดวัคซีนและเก็บรวบรวมข้อมูลการฉีดวัคซีนในแต่ละวัน ประกอบไปด้วย

  • Vaccinations vs. Cases
  • Global Vaccination Campaign
  • Average daily rate estimate

เข้าดูได้ที่
https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/

30 ก.ย. 2564
0
แชร์หน้านี้: