หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ เอกสารเผยแพร่ คู่มือส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับ
คู่มือส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับ
22 ต.ค. 2563
0
เอกสารเผยแพร่

คู่มือส่งเสริม การเรียนรู้ด้านพืช “การเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับ” ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ความรู้ทั่วไป ขั้นตอนการลงมือฝึกปฏิบัติการเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อพืช และแนะนำแหล่งเรียนรูปทุมมาและหงส์เหิน ที่จะเป็นต้นแบบของการศึกษาวิชาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และเซลล์พืช เพื่อให้เยาวชนตระหนักในการใช้ประโยชน์ จากธรรมชาติอย่างเหมาะสม ตลอดจนการสงวนรักษา ไว้เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของประเทศชาติสืบ ต่อไป

 ดาวน์โหลดหนังสือ

 คลิกที่นี่เพื่อแสดงผลในรูปแบบ e-Book แบบ Flip

22 ต.ค. 2563
0
แชร์หน้านี้: