หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ นานาสาระน่ารู้ ข้อมูลสถานการณ์ COVID-19 สำหรับนักพัฒนาระบบ
ข้อมูลสถานการณ์ COVID-19 สำหรับนักพัฒนาระบบ
30 ก.ย. 2564
0
นานาสาระน่ารู้

สำหรับนักพัฒนาระบบ ที่ต้องการใช้ข้อมูล สถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทย ระลอก 1 ระลอก 2 ถึง ระลอก 3 ปัจจุบัน โดยข้อมูลเหล่านี้อยู่ในรูปแบบ API(Json/CSV Data Format) ที่ดำเนินการโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดให้บริการข้อมูลเหล่านี้อยู่ที่ https://covid19.ddc.moph.go.th/

ข้อมูลที่มีบริการประกอบไปด้วย

  • รายงานสถานการณ์ COVID-19 ประจำวัน
  • รายงานสถานการณ์ COVID-19 ประจำวัน แยกตามรายจังหวัด
  • ข้อมูลผู้ป่วยประจำวัน(Line Lists)
  • รายงานสถานการณ์ COVID-19 ระลอก 3 (ตั้งแต่ 01/04/2021 –ปัจจุบัน)
  • รายงานสถานการณ์ COVID-19 ระลอก 3 (ตั้งแต่ 01/04/2021 –ปัจจุบัน) แยกตามรายจังหวัด
  • ข้อมูลผู้ป่วยระลอก 3 (ตั้งแต่ 01/04/2021 –ปัจจุบัน)
  • ข้อมูลผู้ป่วยระลอก 1 ถึงระลอก 2 (ตั้งแต่ 12/01/2020 – 31/03/2021)
  • รายงานสถานการณ์ COVID-19 ระลอก 1 ถึงระลอก 2 (ตั้งแต่ 12/01/2020 – 31/03/2021)
  • รายงานสถานการณ์ COVID-19 ระลอก 1 ถึงระลอก 2 (ตั้งแต่ 12/01/2020 – 31/03/2021) แยกตามรายจังหวัด

 

แชร์หน้านี้: