หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ นานาสาระน่ารู้ ข้อมูลวัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทย
ข้อมูลวัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทย
30 ก.ย. 2564
0
นานาสาระน่ารู้

ปัจจุบันการรายงานจำนวนผู้ได้รับวัคซีนโควิดประจำวันของประเทศไทย จะมีการรายงานผ่านศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และยังมีอีกช่องทางคือการดูรายงานผ่าน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เข้าใช้งานที่ https://ddc.moph.go.th/vaccine-covid19/ ที่มีข้อมูลทั้งรายงาน และ อินโฟกราฟฟิก

ประกอบไปด้วย
สถานการณ์การฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวัน
แนวทางการดำเนินงานและการให้บริการการฉีดวัคซีนโควิด 19
รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19
อินโฟกราฟฟิก
– ขั้นตอนการยื่นความประสงค์รับวัคซีนของนักศึกษาที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ พื้นที่กรุงเทพมหานคร
– ขั้นตอนการยื่นความประสงค์รับวัคซีนของนักศึกษาที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ พื้นที่ต่างจังหวัด
-ความสำคัญของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ใน 7 กลุ่มเสี่ยง ร่วมกับวัคซีนโควิด

สื่อความรู้
– ข้อพิจารณาและคำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ
– เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังการฉีดวัคซีนโควิด 19
– วิธีการป้องกันเชื้อ และการปฏิบัติตัวในสถานการณ์ระบาดโรคโควิด-19
– การเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ สำหรับผู้รับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19

 

แชร์หน้านี้: