มติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับ สวทช.
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดังนี้
ค้นหาทั้งหมดได้ที่ : https://resolution.soc.go.th/