สรุปข้อร้องเรียน จัดซื้อจัดจ้าง สวทช.


สรุปข้อร้องเรียน จัดซื้อจัดจ้าง สวทช.

ข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของ สวทช.

ปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)
 • จำนวนข้อร้องเรียน – 0 รายการ
 • ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข – ไม่มี
ปีงบประมาณ 2563
 • จำนวนข้อร้องเรียน – 0 รายการ
 • ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข – ไม่มี
ปีงบประมาณ 2562
 • จำนวนข้อร้องเรียน – 0 รายการ
 • ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข – ไม่มี
ปีงบประมาณ 2561
 • จำนวนข้อร้องเรียน – 0 รายการ
 • ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข – ไม่มี
ปีงบประมาณ 2560
 • จำนวนข้อร้องเรียน – 0 รายการ
 • ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข – ไม่มี
ปีงบประมาณ 2559
 • จำนวนข้อร้องเรียน – 0 รายการ
 • ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข – ไม่มี
ปีงบประมาณ 2558
 • จำนวนข้อร้องเรียน – 0 รายการ
 • ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข – ไม่มี
ปีงบประมาณ 2557
 • จำนวนข้อร้องเรียน – 0 รายการ
 • ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข – ไม่มี

กลับไปหน้า ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง