ประกาศขายทอดตลาด
ประกาศ สวทช. เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  1. ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 6 รายการ
  2. ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 219 รายการ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
  1. ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 21 รายการ
  2. ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 993 รายการ
  3. ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ งานติดตั้ง Boiler อาคาร Pilot Plant
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
  • ปีงบประมาณ 2563
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
  1. ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 32 รายการ
สำนักงานกลาง
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี และสถาบันการจัดการเทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตร
  • ปีงบประมาณ 2563

กลับไปหน้าข่าวจัดซื้อจัดจ้าง