จำนวนผู้เข้ารับการอบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการ
การอบรมความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการ ให้กับพนักงานใหม่
 • ปีงบประมาณ 2556 จำนวน 621 คน
 • ปีงบประมาณ 2557 จำนวน 162 คน
 • ปีงบประมาณ 2558 จำนวน 171 คน
 • ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 149 คน
 • ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 210 คน
 • ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 160 คน
 • ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 193 คน
 • ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 203 คน
 • ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 109 คน
 • ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 88 คน
 • ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 39 คน