หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม Facebook Live: แถลงข่าว “เสิร์ฟงานวิจัยสู่ผู้บริโภค ด้วย Ve-Chick ผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อไก่จากโปรตีนพืช ตอบรับกระแสอาหารเพื่อสุขภาพ”
Facebook Live: แถลงข่าว “เสิร์ฟงานวิจัยสู่ผู้บริโภค ด้วย Ve-Chick ผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อไก่จากโปรตีนพืช ตอบรับกระแสอาหารเพื่อสุขภาพ”
23 ก.ย. 2565
0

 

กำหนดการแถลงข่าว

“เสิร์ฟงานวิจัยสู่ผู้บริโภค ด้วย Ve-Chick ผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อไก่จากโปรตีนพืช

ตอบรับกระแสอาหารเพื่อสุขภาพ”

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565  เวลา 10.00 น. – 11.00 น.

ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (อาคารวิจัยโยธี)

รับชมการถ่ายทอดสดทาง Facebook: NSTDA-สวทช.

10.00-10.05 น.

พิธีกรกล่าวต้อนรับ และพาชมวิดิทัศน์ Ve-Chick

10.05-10.15 น.

ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช.

กล่าวถึง บทบาทของเอ็มเทค สวทช. ในการวิจัยด้านอาหารเพื่อสุขภาพ และความสำเร็จในการถ่ายทอดงานวิจัยสู่เอกชน

นายธนินท์รัฐ เมธีวัชรรัตน์ กรรมการ บริษัท บี ไอ จี เนเชอรัล กรีน จำกัด

กล่าวถึง ความร่วมมือและการต่อยอดนวัตกรรมอาหารระหว่าง บริษัทฯ และ สวทช

10.20-10.50 น.

เสวนา เสิร์ฟงานวิจัยสู่ผู้บริโภค ด้วย Ve-Chick ผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อไก่จากโปรตีนพืช ตอบรับกระแสอาหารเพื่อสุขภาพ

  • ดร.กมลวรรณ อิศราคาร นักวิจัยทีมวิจัยวัสดุศาสตร์อาหาร เอ็มเทค สวทช.
  • นางสาวสุรีย์พร ฉัตรมั่งมี ผู้บริหารกลุ่มตลาดเจ บริษัท บี ไอ จี เนเชอรัล กรีน จำกัด
  • David Michael Holtum

ดำเนินการเสวนาโดย คุณแพรว ปาลิดา หงส์กระจ่าง

10.50-11.00 น.

ถ่ายภาพหมู่บนเวที

แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม Facebook Live: แถลงข่าว “เสิร์ฟงานวิจัยสู่ผู้บริโภค ด้วย Ve-Chick ผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อไก่จากโปรตีนพืช ตอบรับกระแสอาหารเพื่อสุขภาพ”
ปฏิทินกิจกรรมอื่นๆ