หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม สวทช. เปิดรับสมัครนักศึกษารับทุน ป.โท วิศวะ TAIST-Tokyo Tech รอบ 2
สวทช. เปิดรับสมัครนักศึกษารับทุน ป.โท วิศวะ TAIST-Tokyo Tech รอบ 2
11 พ.ค. 2565
0
ปฏิทินกิจกรรม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Tech) ประเทศญี่ปุ่น และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาที่จบปริญญาตรีหรือกำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้ายที่มีพื้นฐานความรู้ด้านเครื่องกล ยานยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เกรดเฉลี่ยปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 2 ปีหรือมีผลงานวิชาการโดดเด่น สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (นานาชาติ) ในหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์และระบบขนส่งขั้นสูง (Automotive and Advanced Transportation Engineering: A2TE), ปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Artificial Intelligence and Internet of Things: AIoT), วิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรที่ยั่งยืน (Sustainable Energy and Resources Engineering: SERE)

เปิดรับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.nstda.or.th/taist_tokyo_tech/ ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤษภาคม 2565 สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 2564 8016-8 หรือ e-mail: taist@nstda.or.th

แชร์หน้านี้: