หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม โครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (Success 2022) ประจำปี 2565
โครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (Success 2022) ประจำปี 2565
28 มิ.ย. 2565
0

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (SUCCESS) เป็นโครงการที่ช่วยสนับสนุนและช่วยเหลือในการจัดโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจเทคโนโลยี โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านเทคนิคธุรกิจ กฎหมาย การตลาด การบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรแบบ1 ต่อ 1 ตลอดถึงการสนับสนุนการออกตลาด หรือหาพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศสำ หรับผู้ประกอบการที่มีความพร้อม โดยโครงการฯเหมาะสำหรับผู้ประกอบกิจการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และผู้ประกอบการนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ชัดเจนในหมวด

  • Modern Agriculture
  • Sustainable Food & Ingredients
  • Biodiversity
  • Medicine & Biopharma-ceuticals
  • Medical Devices, Digital Health & Assistive Technology
  • Energy Innovation
  • Biochemicals & Biobased Materials
  • Digital Services & Smart Electronics

 

และหรือไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีอื่นๆ โดยในปีนี้นี้มุ่งเน้นไปที่ BCG ที่ต้องการเตรียมตัวสร้างรากฐานให้องค์กรธุรกิจให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และต้องการพันธมิตรเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ ต่อยอดความสำเร็จ และเรียนลัดจากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจแล้ว ภายใต้แนวคิดหลัก คือ แข็งแกร่งได้อย่างยั่งยืนแบ่งกันรวยช่วยกันโต และพร้อมกับการรับโอกาสดีๆในชีวิต

ผู้สนใจสามารถสมัครมาได้ที่ https://forms.gle/YAn21YXoLXTuC2T16

ข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการฯ -> Click

 

โครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ปี 2565

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถส่งมาที่อีเมล success@nstda.or.th

ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการฯ สวทช.
คุณสกุลพัชร์ ธรลภัสวราพงศ์ (กระต) โทร 09 5269 5397 หรือ 02 564 7000 ต่อ  5015

 

 

แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม โครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (Success 2022) ประจำปี 2565
ปฏิทินกิจกรรมอื่นๆ