หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม สวทช. ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนา “เทคโนโลยีและโอกาสทางธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงในประเทศไทย”
สวทช. ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนา “เทคโนโลยีและโอกาสทางธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงในประเทศไทย”
18 มี.ค. 2565
0
ปฏิทินกิจกรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) และ หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เปิดเวทีสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “เทคโนโลยีและโอกาสทางธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงในประเทศไทย (EVs Conversion in Thailand, Technology, and Opportunities)” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเข้าถึงเทคโนโลยีในการดัดแปลงรถเครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) ไปเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (BEV)

ในวันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม Jupiter 8-9 ในงาน THE 43rd BANGKOK INTERNATIONAL MOTOR SHOW

 

พบกับการบรรยายพิเศษหัวข้อ

  • EV conversion industrialization in Thailand

โดย นายปริพัตร บูรณสิน คณะทำงานพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และ คณะทำงานพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง EEC

  • เทคโนโลยีการทดสอบยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง (กรณีศึกษารถโดยสารไฟฟ้า)

โดย นายเศรษฐลัทธ์ แปงเครื่องนักวิจัย ทีมวิจัยเทคโนโลยียานยนต์และการขับขี่ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

  • นโยบายและการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง

โดย ดร.ธนาคาร วงษ์ดีไทย คณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

 

การเสวนาหัวข้อ “การเติบโตของอุตสาหกรรมการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า”

โดย     นายไพศาล ตั่งยะฤทธิ์     กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีวี คาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

นายพลพจน์ วรรณภิญโญชีพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีซียู ช็อป จำกัด

นายพนัส วัฒนชัย         ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พนัสแอสเซมบลีย์ จำกัด

นายศรีวัฏ ไตรจักรภพ     กรรมการผู้จัดการ บริษัท พานทองอัลไลแอนซ์ จำกัด

นายศรัณย์พงศ์ พันธ์สุวรรณ วิศวกรระดับ 10 ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3q9830x

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 02-564-7000 ต่อ 1472 คุณนันท์ชญาน์ ชำนิ (ต๊อบ) หรืออีเมล nunchaya.chu@nstda.or.th

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมงานต้องลงทะเบียน และแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ และมีผลตรวจ ATK เป็นลบภายใน 72 ชั่วโมง

 

แชร์หน้านี้: