หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม (29 เม.ย 64) เชิญรับชม Facebook Live “พิธีมอบ PETE (พีท) เปลปกป้อง – เปลความดันลบเคลื่อนย้ายผู้ป่วย”
(29 เม.ย 64) เชิญรับชม Facebook Live “พิธีมอบ PETE (พีท) เปลปกป้อง – เปลความดันลบเคลื่อนย้ายผู้ป่วย”
26 เม.ย. 2564
0

กำหนดการถ่ายทอดสด
พิธีมอบ PETE (พีท) เปลปกป้อง – เปลความดันลบเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.30 – 11.30 น.

Facebook: NSTDA-สวทช.(คลิก)

10.30-10.40 น.           พิธีกรกล่าวต้อนรับและชม VTR

10.45-10.50 น.            คุณกุลประภา นาวานุเคราะห์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

กล่าว “สวทช. กับแนวทางการวิจัยพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ในอนาคตและการรับมือโควิด-19”

10.50-11.10 น.           เสวนาบนเวที “การรับมือและการให้บริการผู้ป่วยในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยเปลแรงดันลบเคลื่อนย้ายผู้ป่วย” โดย

                                   –  ผศ.นพ.อนุแสง จิตสมเกษม

รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

                                  –  ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ

นักวิจัย หัวหน้าทีมวิจัยการออกแบบและแก้ปัญหาอุตสาหกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช.

11.10-11.20 น.           นำเสนอและสาธิตการใช้งานเบื้องต้น PETE (พีท) เปลปกป้อง – เปลความดันลบเคลื่อนย้ายผู้ป่วย  โดย

                                   คุณพรพิพัฒน์ อยู่สา

ผู้ช่วยวิจัย ทีมวิจัยการออกแบบและแก้ปัญหาอุตสาหกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช.

11.20-11.30 น.           พิธีมอบ PETE (พีท) เปลปกป้อง – เปลความดันลบเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน 5 ชุดให้กับ

1. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

2. มูลนิธิรวมน้ำใจ

3. โรงพยาบาลวิภาวดี

4. โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ จังหวัดนครราชสีมา

5. รพ. สนาม เอราวัณ 2

 

แชร์หน้านี้:
จดหมายข่าว สวทช.
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม (29 เม.ย 64) เชิญรับชม Facebook Live “พิธีมอบ PETE (พีท) เปลปกป้อง – เปลความดันลบเคลื่อนย้ายผู้ป่วย”
อื่นๆ