หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สมัครเข้าร่วม “โครงการเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหาร (Food Accelerate)” ประจำปี 2566
ขอเชิญผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สมัครเข้าร่วม “โครงการเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหาร (Food Accelerate)” ประจำปี 2566
17 ก.พ. 2566
0
ปฏิทินกิจกรรม

ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) สวทช.
🚩ขอเชิญผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สมัครเข้าร่วม “โครงการเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหาร (Food Accelerate)” ประจำปี 2566
🌟สวทช. ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
1️⃣เงินสนับสนุนรูปแบบ matching fund ไม่เกิน 75% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกิน 800,000 บาท สำหรับการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการตามแผนกิจกรรม
2️⃣ได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญแบบ one on one
3️⃣การออกตลาดในรูปแบบการออกบูธนิทรรศการทั้งในและต่างประเทศ

📩ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดโครงการได้ที่
https://www.nstda.or.th/home/news_post/food-accelerate-2023/
และส่งใบสมัครมาที่อีเมล foodac@nstda.or.th ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2566

📍ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการฯ สวทช.
โทร 0 2564 7000 ต่อ 71746, 81490, 81492 และ 71745

 

17 ก.พ. 2566
0
แชร์หน้านี้: