หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สวทช. ขอเชิญเกษตรกร ผู้ประกอบการด้านเกษตรกรรม และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการเรียนรู้ในหลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) ตอน “ฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata)
สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สวทช. ขอเชิญเกษตรกร ผู้ประกอบการด้านเกษตรกรรม และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการเรียนรู้ในหลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming) ตอน “ฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata)
29 ส.ค. 2565
0
ปฏิทินกิจกรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy) สังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ขอเชิญเกษตรกร ผู้ประกอบการด้านเกษตรกรรม และผู้ที่สนใจธุรกิจด้านการปลูกพืชผัก ผลไม้ สมุนไพรกัญชากัญชง ในระบบปิดแบบ Indoor Vertical Farm โดยผลผลิตในรูปแบบ Medical Grade เข้าร่วมการเรียนรู้ใน

หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming)
ตอน “ฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata)

ระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2565 (รวมระยะเวลาอบรม จำนวน 2 วัน)

สถานที่อบรม : โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ
สถานที่ศึกษาดูงาน : โรงปลูกพืชแนวตั้งของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

โดยมีหัวข้อการบรรยาย และศึกษาดูงานที่น่าสนใจ ดังนี้
– ข้อมูลทั่วไปและพฤกษศาสตร์ของฟ้าทะลายโจร
– การปลูกฟ้าทะลายโจรในโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming)
– ขั้นตอนการปลูก และเทคนิคการเพิ่มคุณภาพผลผลิตฟ้าทะลายโจร ด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming)
– การแปรรูปฟ้าทะลายโจรเชิงพาณิชย์
– ทิศทางการผลิตและการตลาดของฟ้าทะลายโจร
– การศึกษาดูงาน การปลูกฟ้าทะลายโจรในโรงปลูกพืชแนวตั้งของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วิทยากร
ดร. ประเดิม วณิชชนานันท์
นักวิจัย ทีมวิจัยนวัตกรรมโรงงานผลิตพืชสมุนไพร กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพืชและการจัดการแบบบูรณาการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
Tel. 085 211 9709 (เมธภัค) , 097 297 2563 (สุรีย์)
E-mail : npd@nstda.or.th
เว็บไซต์หลักสูตร www.career4future.com/vfa

 

 

 

แชร์หน้านี้: