หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม ชวนฟัง ‘การจัดการข้อมูลจากงานวิจัยประสานักเคมี’ vs ‘การรู้จำรูปแบบและการเรียนรู้ของเครื่อง’ 2 คำสำคัญสำหรับคนพันธุ์เอไอ
ชวนฟัง ‘การจัดการข้อมูลจากงานวิจัยประสานักเคมี’ vs ‘การรู้จำรูปแบบและการเรียนรู้ของเครื่อง’ 2 คำสำคัญสำหรับคนพันธุ์เอไอ
1 ก.พ. 2566
0
ปฏิทินกิจกรรม

NSTDA Shop ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังเสวนา เรื่อง เคมีกับเอไอ
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30-15.30 น.
ณ ห้อง MR 223 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566 (Thailand Inventors’ Day 2023)

วิทยากร
– รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีธรรม ลิมปานุภาพ
อาจารย์ประจำสาขาเคมี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
นักเคมีศึกษาดีเด่น ประจำปี 2565 และ นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2563
– ดร.สรรพฤทธิ์ มฤคทัต
หัวหน้าทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพ กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. และประธานฝ่ายวิชาการ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

ดำเนินรายการโดยคุณสติยา ลังการ์พินธุ์
ผู้อำนวยการโครงการภูมิภาค องค์การเอ็ดดูเคชัน ดีเวลล็อปเมนต์ เซ็นเตอร์

ผู้สนใจร่วมงานแบบ Onsite ลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อเข้าฟังเสวนา ได้ที่
https://inventorsdayregis.com/Home

รับของที่ระลึกจาก สวทช. หน้างาน ฟรี จำนวนจำกัด
หรือสามารถชมผ่าน Facebook Live : NSTDA Shop
(https://www.facebook.com/NSTDAShop)

 

แชร์หน้านี้: