หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม 🛑(Facebook Live) เสวนา “ถุงห่อทุเรียน MagikGrowth เพื่อชาวสวนทุเรียนยุคใหม่ ลดการใช้สารเคมี”
🛑(Facebook Live) เสวนา “ถุงห่อทุเรียน MagikGrowth เพื่อชาวสวนทุเรียนยุคใหม่ ลดการใช้สารเคมี”
9 ส.ค. 2564
0

🛑เตรียมพบกับการเปิดตัวถุงห่อทุเรียน “MagicGrowth” นวัตกรรมจากเอ็มเทค สวทช. เพื่อชาวสวนยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ….กว่างานวิจัยจะนำไปสู่การใช้จริง ที่ผ่านการทดสอบจากชาวสวนทุเรียนตัวจริงกับความพร้อมที่จะต่อยอดจำหน่ายเชิงพาณิชย์เพื่อจำหน่ายในเร็วๆนี้
.
พบกับ
🔹คุณนวลนภา เจริญรวย
เจ้าของสวนทุเรียน จ.ระยอง
🔸ผศ.ดร ลำแพน ขวัญพูล
อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชสาขาวิชาพืชสวน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
🔹ดร.ณัฐภพ สุวรรณเมฆ
นักวิจัย ทีมวิจัยสิ่งทอ กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีโพลิเมอร์ขั้นสูง
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช.
🔸ดำเนินรายการโดย – อาจารย์เปรม ณ สงขลา
ผู้ก่อตั้งนิตยสาร “เคหการเกษตร”
.
🗓วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ⏰เวลา 18.30 น.
Facebook Live: NSTDA-สวทช.
แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม 🛑(Facebook Live) เสวนา “ถุงห่อทุเรียน MagikGrowth เพื่อชาวสวนทุเรียนยุคใหม่ ลดการใช้สารเคมี”
ปฏิทินกิจกรรมอื่นๆ