หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม 🛑(Facebook Live) เสวนา “ถอดประสบการณ์และเส้นทางในเวทีระดับโลกกับโครงการประกวดผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ”
🛑(Facebook Live) เสวนา “ถอดประสบการณ์และเส้นทางในเวทีระดับโลกกับโครงการประกวดผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ”
11 ส.ค. 2564
0

ขอเชิญชวน นักเรียน ครู อาจารย์ และผู้สนใจเข้าฟังเสวนาออนไลน์
“ถอดประสบการณ์และเส้นทางในเวทีระดับโลก” โครงการประกวดผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ
พบกับ 14 นักวิทย์รุ่นเยาว์ ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเทคนิคการพัฒนาผลงานวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม สู่เวทีระดับชาติ พร้อมเผยเทคนิคสู่ความสำเร็จในเวทีระดับโลก เรียนรู้ก่อน เติบโตก่อน เรียนรู้ไปพร้อมกัน ในเสวนาออนไลน์ “ถอดประสบการณ์และเส้นทางในเวทีระดับโลก” โครงการประกวดผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (The 1st National Science Technology and Innovation Fair 2021: NSTIF 2021)
วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น.
ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook NSTDA:สวทช.
ผู้ร่วมเสวนา: นักวิทย์รุ่นเยาว์ตัวแทนประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัลระดับโลกในเวทีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลก Regeneron ISEF 2021 และรางวัลระดับประเทศไทยจากการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์: Young Scientist Competition – YSC)
👍นายณัฐกันต์ แสงนิล โรงเรียนกำเนิดวิทย์
👍นายภูริ วิรการินทร์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์
👍นายกิจการ นำสว่างรุ่งเรือง โรงเรียนกำเนิดวิทย์
👍นายดวิษ บุญยกิจโณทัย โรงเรียนกำเนิดวิทย์
👍นายธิติ เถลิงบุญสิริ โรงเรียนกำเนิดวิทย์
👍นายพัฒฒ์ พฤฒิวิลัย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
👍นายกฤษฏิ์ กสิกพันธุ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
👍นายกรวีร์ ลีลาอดิศร โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
👍นางสาวฟาติน มีสา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
👍นางสาวนราทร ดวงสอดศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
👍นายกรวิชญ์ ปอยสูงเนิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
👍นายกมลทรัพย์ ทรัพย์มี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
👍นายเกียรติศักดิ์ แสงอาจหาญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
👍นายศิวศิษย์ แสงนิกุล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
🎤ผู้ดำเนินรายการ: คุณปริทัศน์ เทียนทอง และคุณสุนทรี กริชชัยศักดิ์
แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม 🛑(Facebook Live) เสวนา “ถอดประสบการณ์และเส้นทางในเวทีระดับโลกกับโครงการประกวดผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ”
ปฏิทินกิจกรรมอื่นๆ