หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม 🛑(Facebook Live) เสวนาออนไลน์เรื่อง “ศึกษาอดีต เรียนรู้ปัจจุบัน สู่อนาคตกับวิทยาศาสตร์ไทยสู้ภัยโควิด”
🛑(Facebook Live) เสวนาออนไลน์เรื่อง “ศึกษาอดีต เรียนรู้ปัจจุบัน สู่อนาคตกับวิทยาศาสตร์ไทยสู้ภัยโควิด”
24 ส.ค. 2564
0

🛑ขอเชิญฟังการเสวนาออนไลน์เรื่อง
“ศึกษาอดีต เรียนรู้ปัจจุบัน สู่อนาคตกับวิทยาศาสตร์ไทยสู้ภัยโควิด”
.
🗓วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564
🕛เวลา 12.30-16.00 น.
.
🚩กล่าวเปิดงานและแถลงข่าว โดย
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
.
🚩บรรยายพิเศษเรื่อง “เรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อสร้างอนาคต” โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี
มหาวิทยาลัยมหิดล
.
🚩เสวนาเรื่อง “”ศึกษาอดีต เรียนรู้ปัจจุบัน สู่อนาคตกับวิทยาศาสตร์ไทยสู้ภัยโควิด” โดย
🔹ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
🔸ศาสตราจารย์ (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต
ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
🔹ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
.
📌รับชมผ่านทาง Facebook: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ NSTDA-สวทช.
.
แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม 🛑(Facebook Live) เสวนาออนไลน์เรื่อง “ศึกษาอดีต เรียนรู้ปัจจุบัน สู่อนาคตกับวิทยาศาสตร์ไทยสู้ภัยโควิด”
ปฏิทินกิจกรรมอื่นๆ