ขั้นตอนในการทำ marketing นั้นแบ่งเป็นแต่ละ phase อย่างไร
โดยทั่วไปการตลาดนั้นแบ่งเป็น 4 Phase หลักๆ เริ่มต้นจาก
Phase ที่ 1 คือ เรื่องของ Awareness
การสร้าง Awareness ให้คนรู้จักธุรกิจหรือสินค้าของเรามาที่สุดในช่วงแรกนั้นควรคำนึงถึงปัจจัยสำคัญอะไรบ้าง และแนวทางที่ควรเรียนรู้จาก study case และผู้มีประสบการณ์ในวงการ
Phase ที่ 2 คือ เรื่องของ Evaluate
การประเมินเพื่อตัดสินใจซื้อในมุมของผู้บริโภคนั้น ควรมีปัจจัยอะไรเพื่อสร้างนำ้หนักและแรงจูงใจในการประเมินว่าควรเลือกใช้บริการหรือเลือกซื้อสินค้าที่นำเสนอจากแบรนด์ต่างๆอย่างไร ความเป็นไปได้ที่จะชักจูงกลุ่มผู้บริโภคนั้นมีอะไรบ้างที่สำคัญในอันดับต้นๆของการทำการตลาด
Phase ที่ 3 คือ เรื่องของ Purchase
การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการนั้นๆ ต้องเข้าใจผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายที่จะซื้อสินค้าอย่างไร อะไรคือจุดที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการไปตลอด
Phase ที่ 4 คือ เรื่องของ After-Sales
เข้าใจถึงการบริการหลังการขายนั้นมีความสำคัญต่อการตลาดและธุรกิจอย่างไร การรักษาลูกค้าสามารถเปลี่ยนจากต้นทุนสิ้นเปลืองเป็นกำไรที่ต่อเนื่องได้อย่างไร และเรียนรู้ถึงอะไรคือสิ่งที่กลุ่มผู้บริโภคต้องการหลังจากเลือกซื้อสินค้าและบริการไปแล้ว เนื้อหาบทความ