โครงการ

รับสมัครเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (SUCCESS 2018) ซอฟต์แวร์/ไอที/ดิจิทัล/นาโนเทคโนโลยี/ไบโอเทคโนโลยี และอื่นๆ

โอกาสที่คุณจะได้มาเป็นส่วนหนึ่งของผู้ประกอบการชั้นนำของเมืองไทย มาแบ่งกันรวย ช่วยกันโต!! โครงการ "SUCCESS" เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

โครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (SUCCESS 2018) ซอฟต์แวร์/ไอที/ดิจิทัล/นาโนเทคโนโลยี/ไบโอเทคโนโลยี และอื่นๆ เป็นโครงการสำหรับผู้บริหารกิจการ ผู้ประกอบกิจการซอฟต์แวร์และไอที ทุกประเภท ทั้ง ERP, Mobile, Enterprise, Digital content, IT Consultant, IT Services, E-learning, Game, Web ฯลฯ รวมถึงผู้ประกอบการด้านนาโนเทคโนโลยี ไบโอเทคโนโลยี และอื่นๆ ที่ต้องการเตรียมตัวสร้างรากฐานให้องค์กรธุรกิจให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และต้องการพันธมิตรเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ ต่อยอดความสำเร็จและเรียนลัดจากประสบการณ์ของผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจแล้ว ภายใต้แนวคิดหลัก คือ แข็งแกร่งได้อย่างยั่งยืน แบ่งกันรวยช่วยกันโต และพร้อมกับการรับโอกาสดีๆในชีวิต

ด่วน!! เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤษภาคม 2561 สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. โทร 0 2583 9992 ต่อ 1516 อีเมล thinkbic@nstda.or.thลิงค์สำหรับลงทะเบียน https://goo.gl/sziYTD

 

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ ที่นี่