ผู้เข้าร่วมโครงการ
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
# ชื่อบริษัท e-mail บริษัท เบอร์โทรบริษัท Website บริษัท คำอธิบาย Product
1 บริษัท มิกซ์เบอร์รี่ จำกัด 092-505-4994 ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติรับชำระผ่าน e-payment
2 บริษัท โกลบอล วิชั่น เฮ้าส์ จำกัด globalvision@rocketmail.com 081-836-8492 อาหารเพื่อสุขภาพ, อาหารเสริม
3 บริษัท อาร์ติคูลัส จำกัด paulchamarat@articulus.co.th 089-205-0604 Kids Up Smart School
4 We Chef (Thailand) vinit@wechefthailand.com 081-682-5621 We Chef