ผู้เข้าร่วมโครงการ
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
# ชื่อบริษัท e-mail บริษัท เบอร์โทรบริษัท Website บริษัท คำอธิบาย Product
1 บริษัท ยีสต์ มาสเตอร์ จำกัด yeastmaster52@gmail.com 094-7491170 ผลิตอาหารเสริมสำหรับสัตว์และพืช
2 - leangsan@gmail.com 081-4664636 การพัฒนาระบบต่างๆ ด้วยอุปกรณ์ดิจิทัล เช่นการใช้ ระบบ QR code หรือ RFID พัฒนาทั้ง Hardware ใช้ Arduino ร่วมกับการพัฒนา Software
3 - kchamarat@gmail.com 089-2050604 ระบบการจัดการโรงเรียน และการศึกษาในโรงเรียน
4 บริษัท ซีเมดเมดิคอล จำกัด teerapong.smd@gmail.com 087-0284784 เครื่องมือแพทย์