กิจกรรม

ใครอยากเริ่มทำธุรกิจ Startup มาลองดูว่าจะต้องเรียนรู้เรื่องสำคัญอะไรบ้าง ..
ท่านจะได้ทำความเข้าใจในธุรกิจยุคใหม่มากขึ้น

https://www.startup2learn.com