ผู้เข้าร่วมโครงการ
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
# ชื่อบริษัท e-mail บริษัท เบอร์โทรบริษัท Website บริษัท คำอธิบาย Product
1 ซิสเต็มส์สโตน sittikorn@systemstone.com 086-407-1006 ให้บริการแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ทางการบริหารจัดการเครื่องมือวัดในห้องแล็บและโรงงานอุตสาหกรรมแบบคิดค่าบริการรายปี โฟกัสที่ห้องแล็บ QC/Inspection ของภาคอุตสาหกรรมเคมี พลาสติก อาหาร ชิ้นส่วนยานยนต์ จนถึงบริการระบบค้าหาผู้ให้บริการทางด้าน สอบเทียบ ซ่อมบำรุง ซ่อมคื
2 แซท โฮม natthapon_a@zmyhome.com 086-550-5888 เว็บไซต์ขาย-เช่าอสังหาริมทรัพย์ สำหรับเจ้าของและเจ้าของโครงการขายเองฟรี โดยมีวัตถุประสงค์เป็นเว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์ที่มีข้อมูลถูกต้อง อัพเดตได้ ประกาศไม่ซ้ำ เป็นแห่งแรกของประเทศ สำหรับให้ผู้ซื้อขายได้ศึกษา "สภาพตลาด" และ "ราคา" ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
3 โซโกะจัน contact@sokochan.com 090-942-6591 ธุรกิจคลังสินค้า พร้อมขนส่ง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ด้วยจุดเด่นด้านระบบไอที ระบบ order management system ช่วยให้การบริหารจัดการภายในโกดังโปร่งใส ลดข้อผิดพลาด ตรวจสอบเรียลไทม์
4 โนเลดจ์ อินโนเวชั่น koake@physicskoake.com 081-734-8313 ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์การเรียนออนไลน์ www.physicskoake.com ปัจจุบันเน้นเนื้อหาฟิสิกส์ กำลังขยายไปสู่วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เคมี ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานที่มุ่งเน้นความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์
5 CSI tachin68@hotmail.com 02333333333 Test
6 fasdfa choke_01@hotmail.com 12312312312 fasdfasdf fasdfasdf