ผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการ Startup Voucher ปีที่ 4


ด้วยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. ขอเชิญเจ้าของธุรกิจสมัครเข้าร่วมโครงการ Startup Voucher ปีที่ 4 เพื่อคว้าเงินสนับสนุนสูงสุด 800,000 บาท เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ เร่งเพิ่มรายได้ และขยายธุรกิจให้เติบโต เพียงคุณมีสินค้าหรือบริการที่ใช่ มีแผนการตลาดที่ชัด โอกาสในการเปิดตลาด และสร้างรายได้อย่างก้าวกระโดด อย่าช้า !!! ทุนมีจำนวนจำกัด รับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 81498 (คุณชญานันท์) , 5544 (คุณปาทินันท์), 81486 (คุณดวงธิดา) หรือ สมัครได้ทาง Email: suv@nstda.or.th ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ S...

มกราคม 17, 2562

โครงการ Startup Voucher ปีที่ 3


โอกาสดี! กับโครงการ Startup Voucher ปีที่ 3 (รอบที่ 2) ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญเจ้าของธุรกิจสมัครเข้าร่วมโครงการ Startup Voucher ปีที่ 3 (รอบที่ 2) เพื่อคว้าเงินสนับสนุนสูงสุด 800,000 บาท เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ เร่งเพิ่มรายได้ และขยายธุรกิจให้เติบโต เพียงคุณมีสินค้าหรือบริการที่ใช่ มีแผนการตลาดที่ชัด โอกาสในการเปิดตลาด และสร้างรายได้อย่างก้าวกระโดด อย่าช้า !!! ทุนมีจำนวนจำกัด รอบที่ 2 รับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2561 สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2583 9992 ต่อ 1508-1516 หรือ สมัครได้...

ตุลาคม 11, 2561

โครงการ Food Accelerate ปี 2561


ขอเชิญผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สมัครเข้าร่วมโครงการ Food Accelerate ปี 2561 สนับสนุนทุนสูงสุดถึง 800,000 บาท สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ขอเชิญผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สมัครเข้าร่วม “โครงการเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหาร (Food Accelerate)” เพื่อเร่งการเติบโตทางธุรกิจอย่างก้าวกระโดด โดยเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมอาหารที่มีมูลค่าสูง รวมถึงเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่าง กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ผู้เชี่ยวชาญ และนักลงทุน และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้า...

ตุลาคม 11, 2561

โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม ( NEC )


สวทช. ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมขอเชิญนักวิจัย และผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมดิจิทัลและสาขาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายอ่ืน (เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม) สมัครเข้าร่วมโครงการภายใต้การดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี          ประจำ ปี 2561   โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (NEC) ปี 2561  วัตถุประสงค์       เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้เริ่มต้นธุรกิจ ที่มีผลงานและผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยี ไอที ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีอื่น ๆ อาทิเช่น  Clean technology, Food techno...

ตุลาคม 11, 2561

โครงการ Success 2018


รับสมัครเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (SUCCESS 2018) ซอฟต์แวร์/ไอที/ดิจิทัล/นาโนเทคโนโลยี/ไบโอเทคโนโลยี และอื่นๆ โอกาสที่คุณจะได้มาเป็นส่วนหนึ่งของผู้ประกอบการชั้นนำของเมืองไทย มาแบ่งกันรวย ช่วยกันโต!! โครงการ "SUCCESS" เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (SUCCESS 2018) ซอฟต์แวร์/ไอที/ดิจิทัล/นาโนเทคโนโลยี/ไบโอเทคโนโลยี และอื่นๆ เป็นโครงการสำหรับผู้บริหารกิจการ ผู้ประกอบกิจการซอฟต์แวร์และไอที ทุกประเภท ทั้ง ERP, Mobile, Enterprise, Digital content, IT Consultant, IT Services, E-learning, Game, Web ฯลฯ รวมถึงผู้ประกอบการด...

ตุลาคม 11, 2561

โครงการ Bio Based Start up


คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ๑ ผู้ประกอบการเทคโนโลยีเดิมที่เกี่ยวข้องกับไบโอเทคโนโลยี ต้องการขยายธุรกิจใหม่ หรือ ผู้ประกอบการเทคโนโลยีอื่นๆ ที่สนใจดำเนินธุรกิจนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับไบโอเทคโนโลยี ๒ เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไทย โดยมีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51 ในกรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลตามข้างต้น สามารถยื่นคำขอรับการสนับสนุนในนามบุคคลธรรมดาก่อน แล้วจึงจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลในภายหลัง ก่อนวันลงนามสัญญารับการสนับสนุนได้ ๓ เป็นวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) ที่มีเงินทุนจดทะเบียนไม่เกิน 200 ล้านบาท ...

สิงหาคม 24, 2561

โครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี Young Techno Prenueur


  หน้าหลัก เกี่ยวกับโครงการ รายละเอียดการสมัคร ประกาศผล ติดต่อเรา ก้าวสู่ปีที่ 7 ของความร่วมมือระหว่าง 2 องค์กร ภาครัฐและเอกชน ร่วมผนึกกำลังส่งเสริมนักคิด นักพัฒนา นำแนวคิดสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยี ผลักดันสู่การเป็น “ผู้ประกอบการรุ่นใหม่” "สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)" ) ด้วยประสบการณ์และความชำนาญ ในการบ่มเพาะความรู้อย่างครบเครื่องในเชิงธุรกิจ โดย ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ที่ได้สร้างเสริมผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่ทั...

พฤษภาคม 30, 2561