โครงการ

ด้วยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. ขอเชิญเจ้าของธุรกิจสมัครเข้าร่วมโครงการ Startup Voucher ปีที่ 4 เพื่อคว้าเงินสนับสนุนสูงสุด 800,000 บาท เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ เร่งเพิ่มรายได้ และขยายธุรกิจให้เติบโต เพียงคุณมีสินค้าหรือบริการที่ใช่ มีแผนการตลาดที่ชัด โอกาสในการเปิดตลาด และสร้างรายได้อย่างก้าวกระโดด

อย่าช้า !!! ทุนมีจำนวนจำกัด รับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 81498 (คุณชญานันท์) , 5544 (คุณปาทินันท์), 81486 (คุณดวงธิดา)
หรือ สมัครได้ทาง Email: suv@nstda.or.th