ผู้เข้าร่วมโครงการ
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
# ชื่อบริษัท e-mail บริษัท เบอร์โทรบริษัท Website บริษัท คำอธิบาย Product
1 บริษัท อินฟินนิที อินดัสเวิรค์ จำกัด 8induswork@gmail.com 0955915541 PROSECT
2 สยามเฮิร์บแอนด์มูคูน่า tanya.poo09@gmail.com 0615849535 อาหารเสริมสัตวจากหมามุ่ยอินเดีย
3 บจก.แย้มแสงทอง thepakku@gmail.com 0800306600 เนื้อ สุกรแปรรูป
4 ไนน์แอสเสทกรุ๊ป kanphuchaya@gmail.com 0965619556 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรลดความน้ำหนัก
5 บริษัท ยีสต์ มาสเตอร์ จำกัด yeastmaster52@gmail.com 033023803 www.yeastmasterfarm.com เป็นอาหารเสริมสำหรับสัตว์ ที่พัฒนาจาก วัตถุดิบ โมลาสยีสต์ เเละ สารสกัดสัปปะรดเข็มข้น
6 CSI tachin68@gmail.com 023333333 Test
7 บริษัทสภัสครีเอชั่นจำกัด sapascreation@gmail.com 0826524695 สเปร์เย็นฉีดเสื้อผ้า
8 New Growth Power Co.,Ltd newgrowth.pw@gmail.com 0641986549 เครื่องดื่มลดการเกิดตะคริว จากถั่งเช่าสีทองและผักโขม ซึ่งเป็นการพัฒนาสูตรต่อยอดงานวิจัย เครื่องดื่มถั่งเช่าผสมผักโขม ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี