ติดต่อเรา

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. 

99/31 หมู่4 ชั้น5 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
อีเมลล์ : bic@nstda.or.th
โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ 81489-81497

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 12120    

โทรศัพท์ 0-2564-7000
โทรสาร  0-2564-7001-5
Call Center 0-2564-8000
e-mail : info@nstda.or.th