สในงาน THAIFEX 2017 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยชุดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House ฝ่ายอุตสาหกรรม นำผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารที่เข้าร่วมโครงการ “การสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง”

ร่วมแสดงผลิตภัณฑ์และสินค้านวัตกรรมอาหารในงาน THAIFEX 2017 ที่มีการนำนวัตกรรมไปใช้ในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์จนสามารถผลักดันสินค้าไปสู่การจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้จริง พร้อมประกาศเดินหน้าโครงการฯ สนับสนุนเอสเอ็มอีด้านอาหารต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้พัฒนาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ รองผู้อำนวยการ สกว. กล่าวว่า “สกว. ร่วมกับ สวทช. สร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจผ่านกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับการจัดการด้านธุรกิจ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถแข่งขันได้ รวมถึงพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยให้สามารถทำงานร่วมกับภาคเอกชนอย่างมีคุณภาพ การนำผลิตภัณฑ์มาร่วมจัดแสดงไม่ว่าจะทั้งในหรือต่างประเทศ จะเป็นการช่วยเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการ ตลอดจนหวังให้โครงการนี้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ เห็นความสำคัญและเกิดการลงทุนทำวิจัย เป็นตัวอย่างในการผลักดันให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรมของประเทศ และยังเป็นการส่งเสริมภาคเกษตรด้วยการนำวัตถุดิบทางการเกษตรของประเทศมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทำให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศไปสู่ระดับมหภาคได้อย่างแท้จริง”

ดร.ณัฐกา สิงหวิลัย ผู้อำนวยการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สวทช. กล่าวเสริมว่า “ในการดำเนินสนับสนุนการวิจัยให้แก่ SMEs ภายใต้โครงการการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง จะเริ่มต้นจากความต้องการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา ซึ่งเป็นโจทย์วิจัยที่มาจากผู้ประกอบการ จากนั้นจึงจะจัดหาผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิจัยในมหาวิทยาลัยมาแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาตามโจทย์วิจัยที่กำหนด และที่สำคัญโครงการนี้จะเสริมด้วยการวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลทางการตลาดและออกแบบบรรจุภัณฑ์ ทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้จริงในเชิงพาณิชย์”

ตัวอย่างสินค้านวัตกรรมของผู้ประกอบการในโครงการฯ ที่ร่วมนำเสนอในงาน THAIFEX 2017 ประกอบด้วย 7 บริษัท ได้แก่ บริษัท ภัทชนิก จำกัด ผลิตภัณฑ์เยลลี่บรรจุน้ำผลไม้ปั่นสำเร็จรูป / บริษัท จับเลี้ยงวังหลัง จำกัด ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำจับเลี้ยงผงและน้ำจับเลี้ยงสเตอร์ริไรซ์ / บริษัท ฟาร์มคิดดี จำกัด ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำเห็ดเป๋าฮือพร้อมดื่มผสมเห็ดหูหนูขาว / บริษัท หน่าเฮงเส็ง จำกัด ผลิตภัณฑ์เมล็ดบัวเคลือบกลิ่นรสสมุนไพร / บริษัท สยามคลาสสิค เวลล์เนส จำกัด ผลิตภัณฑ์โจ๊กข้าวกล้องไรซ์เบอรรี่และผงชงพร้อมดื่มจากเห็ดหลินจือ / บริษัท โรส อารยา จำกัด ผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวมูนและน้ำกะทิทุเรียนสเตอริไรส์และข้าวต้มมัดไส้ทุเรียนและไส้เผือกสเตอริไรส์ / และ บริษัท ช. โปรเซสซิ่งฟู้ด จำกัด ผลิตภัณฑ์บักกุดเต้และขาหมูพะโล้พร้อมรับประทาน

นอกจากนี้ ในส่วนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการกับโปรแกรม ITAP ในโครงการอื่นๆ เพื่อพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม ที่ร่วมออกบูธจะมีเพิ่มอีก 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ยูไนเต็ดอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากแป้งสาลี (บะหมี่สด แผ่นเกี้ยว ฯลฯ) / ไร่ออนซอน ผลิตภัณฑ์น้ำข้าวโพด น้ำมะนาว บรรจุขวด / และ บริษัท แวลู ซอร์สซิ่ง จำกัด ผลิตภัณฑ์อาหาร Ready-to-eat ได้แก่ ผักโขมอบชีท  ลาซาญ่า ฯลฯ

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป