ดร.มัตถกา คงขาว นักวิจัยห้องปฏิบัติการนาโนเวชสำอาง หน่วยวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสุขภาพ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับทุนนักวิจัยหญิงออสเตรเลีย-เอเปค ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อทำวิจัยในหัวข้อ “An development of a new delivery system for HPV vaccine candidates against cervical cancer” หรือการพัฒนาวัคซีนที่ใช้ในการรักษามะเร็งปากมดลูก จากรัฐบาลออสเตรเลีย (Australia-APEC Women in Research Fellowship) กำหนดสิงหานี้ เดินหน้าทำวิจัยร่วมกับศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ตั้งเป้าให้วิธีรักษามะเร็งโดยใช้วัคซีนเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษามะเร็งปากมดลูกต่อไป

ดร.มัตถกา คงขาว เปิดเผยว่า “งานวิจัยที่ได้รับทุน คือเรื่อง “The development of a new delivery system for HPV vaccine candidates against cervical cancer” เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวัคซีนที่ใช้ในการรักษามะเร็งปากมดลูก เนื่องจากในปัจจุบันมะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่ก่อให้เกิดการตายของผู้หญิงทั่วโลกเป็นอันดับที่ 2 การรักษาส่วนใหญ่จะเป็นการผ่าตัดร่วมกับการให้เคมีบำบัดซึ่งเป็นวิธีรักษาทั่วไปของโรคมะเร็ง ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะตอบสนองต่อการรักษาต่ำ หรือแม้กระทั่งตอบสนองในช่วงแรกและเกิดการกลับมาใหม่ของมะเร็ง ดังนั้น การหาวิธีการรักษามะเร็งปากมดลูกวิธีใหม่ จึงยังเป็นศาสตร์ที่น่าสนใจของนักวิจัยด้านมะเร็ง โดยมะเร็งปากมดลูกมีสาเหตุเกือบ 100% มาจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า HPV หรือ Human papilloma virus ฉะนั้น การรักษาโดยใช้วัคซีนเพื่อไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้เพิ่มขึ้นเพื่อทำลายไวรัสเหล่านี้หรือภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษามะเร็งประเภทนี้ นอกจากนี้ วัคซีนที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งปากมดลูกที่มีอยู่ท้องตลาดขณะนี้เป็นวัคซีนที่ใช้ในการป้องกัน แต่ยังไม่มีวัคซีนที่ใช้ในการรักษาเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดมะเร็งเหล่านี้”

“งานวิจัยชิ้นนี้จะเป็นการทำงานร่วมกับ Professor Istvan Toth จากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ (The University of Queensland) ในการพัฒนาวัคซีนสำหรับการรักษามะเร็งปากมดลูก พร้อมทั้งออกแบบระบบนำส่ง เพื่อนำส่งวัคซีนที่ได้ไปยังเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัส HPV ของมะเร็งปากมดลูกอย่างจำเพาะเจาะจง และยังเป็นการริเริ่มการใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดในการต่อต้านและรักษามะเร็งปากมดลูกอีกด้วย โดยมีกำหนดจะเดินทางไปทำวิจัยที่ออสเตรเลียในเดือนสิงหาคมนี้”

ทั้งนี้ ทุน Australia-APEC women in Research Fellowship เป็นแหล่งทุนที่สนับสนุนเงินทุนวิจัยหลังปริญญาเอกให้กับนักวิจัยหญิง ที่ประสบความสำเร็จในการทำวิจัยจากกลุ่มประเทศเอเปค โดยทุนวิจัยนี้เป็นการส่งเสริมการทำวิจัยร่วมกันของนักวิจัยหญิงในกลุ่มประเทศเอเปคกับสถาบันวิจัยหรือมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในประเทศออสเตรเลีย โดยแหล่งทุนจะเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนเพื่อทำวิจัย มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและกระชับความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัย เพิ่มเครือข่ายงานวิจัยและเปิดโลกทัศน์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิชาชีพ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกับนักวิจัยในประเทศออสเตรเลีย

เกี่ยวกับ ดร.มัตถกา คงขาว
นางสาวมัตถกา คงขาว หรือ ดร.กิ๊ฟ ได้รับทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากรัฐบาลไทย เมื่อปี พ.ศ. 2551 ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท - เอก ที่ประเทศอังกฤษ จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขา Nanomaterials ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัย Imperial College London และปริญญาเอกจากภาควิชา Cancer and Surgery คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย Imperial College London ในปี พ.ศ. 2558 โดยการศึกษาระดับปริญญาเอกจะมุ่งเน้นการศึกษากลไกการรักษาและการดื้อยาในมะเร็งเต้านม ปัจจุบัน เป็นนักวิจัยห้องปฏิบัติการนาโนเวชสำอาง หน่วยวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสุขภาพ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. โดยงานวิจัยจะมุ่งเน้นการหาสารออกฤทธิ์จากธรรมชาติในการต่อต้านและชะลอความแก่ และการออกแบบระบบนำส่งเพื่อให้สารออกฤทธิ์เหล่านี้ไปสู่เซลล์เป้าหมายได้ดีขึ้น รวมถึงจะมุ่งเน้นการนำไปใช้ในเครื่องสำอางและการรักษาโรคเกี่ยวกับความชรา ตลอดจนโรคมะเร็ง (Ageing-related diseases)

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป