สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาพิเศษเรื่อง "When Food meets IP" ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารสำนักงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ได้แก่ Gianfranco Matteucci Laurea, MSc, Partner, Registered (SG), Italian Patent and European Patent, Italian and European Trade Mark Attorney และ James Kinnaird BSc, PhD, Senior Associate, Registered (SG), Chartered (UK) and European Patent Attorney ที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับ IP หรือทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในประเด็นที่เป็นโอกาสทางธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหาร การใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหาร ตัวอย่างของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในธุรกิจอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหาร ตลอดจนเคล็ดลับและเทคนิคในการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และกรณีศึกษาสิทธิบัตรในสาขาอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหาร

การสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมสัมมนา ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่ https://nstdaacademy.com/ipfood/ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2546 7000 ต่อ 71680-4 (ฝ่ายการตลาด สวทช.) หรืออีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป